amiibo

 • Yoshi - Tennis

  Erscheinungsdatum: 10.03.2017
  Kollektion: Mario Sports Superstars Collection
 • Yoshino

  Erscheinungsdatum: 05.11.2021
  Kollektion: Animal Crossing Cards - Series 5
 • Zara

  Erscheinungsdatum: 20.11.2015
  Kollektion: Animal Crossing Cards - Series 2
  Yeah! 1
 • Zelda

  Erscheinungsdatum: 19.12.2014
  Kollektion: Super Smash Bros. Collection
  Yeah! 18
 • Zelda

  Erscheinungsdatum: 03.03.2017
  Kollektion: The Legend of Zelda Collection
  Yeah! 17
 • Zelda (Tears of the Kingdom)

  Erscheinungsdatum: 03.11.2023
  Kollektion: The Legend of Zelda Collection
  Herz 2
 • Zelda (The Wind Waker)

  Erscheinungsdatum: 02.12.2016
  Kollektion: The Legend of Zelda Collection
  Yeah! 7
 • Zelda & Wolkenvogel

  Erscheinungsdatum: 16.07.2021
  Kollektion: The Legend of Zelda Collection
  Herz 10
 • Zenobi

  Erscheinungsdatum: 20.11.2015
  Kollektion: Animal Crossing Cards - Series 2
 • Zero Suit Samus

  Erscheinungsdatum: 26.06.2015
  Kollektion: Super Smash Bros. Collection
  Yeah! 15
 • Zita

  Erscheinungsdatum: 18.03.2016
  Kollektion: Animal Crossing Cards - Series 3
 • Zoe

  Erscheinungsdatum: 05.11.2021
  Kollektion: Animal Crossing Cards - Series 5